"Šiandien daryk tai, ko kiti nenori,
kad rytoj padarytum tai, ko kiti negali"

Paskutinis mėnesio sekmadienis – sanitarinė diena!


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ ir 2018 m. gruodžio 15 d. nauja redakcija Nr. 1261 pateikiama informacija apie darbuotojų vidutinius atlyginimus. Darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis  eurais (etatas), neatskaičius mokesčių:

Eil.
Nr
Pareigybė Vidut. etatų  skaičius 2021 Darbo užmokestis (eurais) 2021 m. vid. metinis
Etatų skaičius 2022m. II ketv.
Darbo užmokestis vid.  2022 m. II ketv.
1 Direktorius 1 * 1 *
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 * 1 *
3 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 * 1 *
4 Dok. vald. ir bendr. reikalų specialistas 1 * 1 *
5 Administratorius 5,1 1068,7 5,1 1298,68
6 Rūbininkas 4,2 642 4,2 730
7 Valytojas 4 642 4 730
8 Kiemsargis 0,5 642 0,5 730
9 Techninis darbuotojas 4,2 919,45 4,2 1164,12
10 Gelbėtojas 3,2 773,4 3,2 1037,66
11 Vairuotojas 1 * 1 *
12 Specialistas 0,5 * 0,5 *
13 Treneris 8,45 2369,03 8,23 2439,73

*Vadovaujantis nutarimo 22.3 punktu darbuotojo atlyginimas neskelbiamas


2017 m. I ketvirtis pdf_button 2017 m. II ketvirtis pdf_button 2017 m. III ketvirtis 2017 m. IV ketvirtis
2018 m. I ketvirtispdf_button 2018 m. II ketvirtispdf_button 2018 m. III ketvirtispdf_button 2018 m. IV ketvirtis
2019 m. I ketvirtis pdf_button 2019 m. II ketvirtis pdf_button 2019 m. III ketvirtis pdf_button 2019 m. IV ketvirtis pdf_button
2020 m. I ketvirtis pdf_button 2020 m. II ketvirtis pdf_button 2020 m. III ketvirtis pdf_button 2020 m. IV ketvirtis pdf_button
2021 m. I ketvirtis pdf_button 2021 m.  II ketvirtispdf_button 2021 m. III ketvirtis pdf_button 2021 m. IV ketvirtis pdf_button
2022 m. I ketvirtis pdf_button 2022 m. II ketvirtis pdf_button
Paskutinis atnaujinimas: 2022, 27 liepos | 11:49 Atgal
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status