"Nugalėti stipresnį už save - neįmanoma.
Jeigu esi nugalėtojas, vadinasi
nugalėjai silpnesnį"

Šiaulių sporto centras „Delfinas“ skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

Informacijos apie darbo skelbimą galite rasti www.siauliai.lt

Šiaulių sporto centras „Delfinas“ skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti
Įstaigos pavadinimas:
Šiaulių sporto centras „Delfinas“
Pareigų pavadinimas:
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, A2 lygis
Reikalavimai:
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį sporto srityje;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;
 • ·         gebėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti sporto centro veiklą, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe, turėti komunikacinių  ir organizacinių gebėjimų;
 • mokėti organizuoti bei savarankiškai planuoti sporto centro ir savo veiklą;
 •  gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 •  išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymą, poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo santykius, kūno kultūros ir sporto veiklą.
Privalumai:
1. mokėti užsienio kalbas (anglų k., rusų k.);

2. mokėti dirbti su Meet Manager ir Team Manager programomis;

3. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Funkcijos:
 • vykdo sportinių ugdymo grupių komplektavimą pagal Sportinio ugdymo organizavimo aprašą;
 • atsako už mokomojo – sportinio darbo planavimą, apskaitą, kontrolę bei kontroliuoja, kad planai atitiktų sporto šakos programas;
 • atsako už sportinio ugdymo grupių treniruočių tvarkaraščių sudarymą ir jų vykdymo kontrolę;
 • rengia sporto centre kultivuojamų sporto šakų programas;
 • nuolat organizuoja sportinį darbą, inicijuoja ir įgyvendina vaikų vasaros užimtumo programas;
 • organizuoja ir vykdo tarptautinius, šalies ir miesto renginius, rūpinasi jų kokybe;
 • atlieka savo veiklos analizę ir teikia Sporto centro direktoriui veiklos ataskaitą;
 • pavaduoja direktorių jam nesant ir atlieka Sporto centro direktoriaus funkcijas;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, direktoriaus pavedimus ir užduotis, atitinkančius Sporto centro tikslus ir funkcijas ir neprieštaraujančius galiojantiems valstybės įstatymams.
Darbo užmokestis:
 • Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pagal susitarimą priklausomai nuo darbuotojo profesinės darbo patirties (metais) intervale nuo 4,0  iki 10,8.
 • Pereiginės algos kintamoji dalis.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (forma pridedama)

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą (CV).

5. Užpildytą pretendento anketą (forma pridedama).

6. Savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes ir įgūdžius.

7. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

Dokumentų kopijų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas: darbuotojas dirbti priimamas atrankos būdu –  testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami adresu:
Ežero g. 11A, Šiauliai.

Tiesiogiai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu (delfinas@splius.lt)

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Adresas: Ežero g. 11A LT-77147 Šiauliai

Pasiteiravimo telefono numeris (8 41) 520508.

Elektroninio pašto adresas: delfinas@splius.lt

Informacija teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. Iki 17.00 val.

Skelbimas galioja iki 2018 m. lapkričio 19 d. 17.00  val.
Atrankos data – 2018 m. gruodžio 3 d.

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018, lapkričio 6 | 5:04 Atgal