"Nugalėti stipresnį už save - neįmanoma.
Jeigu esi nugalėtojas, vadinasi
nugalėjai silpnesnį"

 Šeštadienį (sausio 26 d.) Ežero g. 11a vyks plaukimo varžybos. Nuo 9 iki 12 val. klientai nebus įleidžiami. 


PLAUKIMO VETERANŲ DĖMESIUI


2016 m. balandžio 8 d. vyko sporto veteranų susirinkimas, kuriame dalyvavo 11 plaukimo veteranų. Susirinkimo metu priimti sprendimai:

1. Išrinktas iniciatyvinės grupės pirmininkas – Ramūnas Poškus.

2. Šiaulių miesto plaukimo veteranų metraštininkas – Eduardas Babelis.

3. Susirinkimo metu pirmininkas Arnoldas Venckus supažindino su Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių sporto mokyklų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.2 papunkčiu: „sporto mokymo įstaigų, vykdančių neformalųjį švietimą papildančias sportinio ugdymo programas, mokyklų, vykdančių specializuoto sporto ugdymo programas, ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, moksleiviams, aukšto sportinio meistriškumo klubo sportininkams su savo treneriu (mokytoju), įstaigoje kultivuojamų sporto šakų veteranams, dalyvaujantiems šalies čempionatuose ir tarptautinėse varžybose be trenerio ne treniruočių laiku (vienam asmeniui) – 0,45 Eur)“.

4. Pritarta Šiaulių miesto Kūno kultūros ir sporto skyriaus bei Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ pasiūlytiems reikalavimams, vykdant minėtą tarybos sprendimą:
4.1. plaukimo veteranas dalyvaujantis šalies čempionatuose bei atstovaujantis miestui ir šaliai tarptautinėse varžybose arba plaukikas, turintis Lietuvos plaukimo meistro vardą;
4.2. Lietuvos veteranų čempionato ar tarptautinių veteranų plaukimo varžybų dalyvis (pasiekimas galioja metus nuo dalyvavimo varžybose datos).

5. Lankymosi plaukimo baseinuose tvarkaraštis:

Ežero g. 11a baseine:
I – IV                  7.00 – 14.00 val.
Dainų g. 33a baseine:
I – V                    7.00 – 14.00 val.
I-III-V             19.15 – 20.45 val.

Įėjimas 15 min. iki nustatyto laiko.

Sporto veteranas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

PRIDEDAMA: sporto veteranų sąrašas.

Paskutinis atnaujinimas: 2018, sausio 2 | 7:34 Atgal